Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)
16:30 đến 17g:00 ngày 12/12/2018 hệ thống web bảo trì. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)


Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)

1. Các thành viên Online hàng ngày trong tuần
2. Mỗi người chơi 20 ván bài trở lên mỗi ngày.
3. Cả bang phải chia sẻ ít nhất 10 ván bài đẹp của game Phỏm

Game bài giải trí online