Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (16/07 - 22/07)
16:30 đến 17g:00 ngày 12/12/2018 hệ thống web bảo trì. Vui lòng quay lại sau. Xin cảm ơn.

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (16/07 - 22/07)

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (16/07 - 22/07)


Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (16/07 - 22/07)

- Các thành viên Online hàng ngày trong tuần.
- Hàng ngày hoàn thành tối thiểu 30 ván Liêng, bàn cược từ 5.000 Koin trở lên.

Game bài giải trí online